ޚަބަރު ފީތާ

ސެޕްޓެމްބަރ 23 ސަރުކާރު ބަންދު..

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 23ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.
މިގޮތަށް ނިންމީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަމަށްވާތީއެވެ.
ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ 23 ސެޕްޓެމްބަރ ސަރުކާރު ބަންްދުނަމަވެސް ޖެހިގެންް އަންނަ 24 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށެވެ.
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރ 23 ގައި ބާއްވާ އިރު، ވާދަކުރައްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުގެ ފަރާތުން އިބްރާހިމް މުޙައްމަރު ސާލިޙް (އިބޫ) އެވެ.

Rate this post