ޚަބަރު ފީތާ

އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން ފަށައިފި

އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާއްވާ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވަނި މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށީގައެވެ.

ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ އާއި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުންވެސް ވަނަ ހޮވާ، އިނާމާއި މެޑެލް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޢުމުރުފުރާއިންވެސް ވަނަ ހޮވާގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އަކުއަތެލޯންވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ދިއްފުށީގައި މާދަމާ ބާއްވާ މި އަކުއަތެލޯންގައި ޓީމު އިވެންޓާއި އިންޑިވިޖުއަލް ވަނަތަކާއި ޢުމުރުފުރާގެ ވަނަތައްވެސް ހޮވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި އިވެންޓު ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 06:00 އެވެ.

Rate this post