ޚަބަރު ފީތާ

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒް 007

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒްގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

2002 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކީ ކޮބާ؟

  1. އޮލިވަޚާން
  2. ޑޭވިޑް ސީމަން
  3. މާކޮސް

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ މިރޭ 00:00 އަށެވެ.

Rate this post