ޚަބަރު ފީތާ

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒް 006

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒްގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

1998 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުލެފައިވާ މެޗުތަކުގެ އަދަދަކީ ކޮބާ ؟

73 މެޗު

74 މެޗު

75 މެޗު

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ މިރޭ 00:00 އަށެވެ.

Rate this post