ޚަބަރު ފީތާ

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒް 003

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒްގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުނު ސްޓޭޑިއަމްގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ މިރޭ 00:00 އަށެވެ.

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

Rate this post