ޚަބަރު ފީތާ

އޭޑީކޭ ފީވަރ ކްލިނިކް މިހާރު ހުންނާނީ އައު ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގަ

އޭޑީކޭ ފީވަރ ކްލިނިކް މިހާރު ހުންނާނީ އައު ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ’އޭޑީކޭ ފީވަރ ކްލިނިކް“ ހުންނާނީ ޑރ. ޕާންޑިއަން ވިންގ (އައު ޢިމާރާތް) ގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަަމަށެވެ. އަދި ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ މެންދުރުފަހު 14:00 ން މެންދަމު 00:00 އަށް ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ހުންއައިސްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މެއި އަދި ޖޫން މަހަކީ ރާއްޖޭގައި ޑެންގޫ ހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާ ދުވަސްވަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެެހެންކަމުން ރައްކާތެރިވާން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަރުދީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

 

 

Rate this post