ޚަބަރު ފީތާ

ބަރަހަނާ ފޮޓޯ އާއި މައުލޫމާތުގެ ފަތުރާތީ ޗައިނާގެ 2 ނޫސް އެޕެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ބަރަހަނާ މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފަތުރަމުންދާތީ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު 2 ނޫހެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑް ކޮއްފިއެވެ.

ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖެހުނީ މި އެޕްތަކުން އޮންލައިން ކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރާމީހުންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ކަމަށްވެސް ބީޖިންގެ މުނިސިޕަލް ސައިބަރ ސްޕޭސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Rate this post