ބަރަހަނާ ފޮޓޯ އާއި މައުލޫމާތުގެ ފަތުރާތީ ޗައިނާގެ 2 ނޫސް އެޕެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ބަރަހަނާ މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފަތުރަމުންދާތީ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު 2 ނޫހެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑް ކޮއްފިއެވެ.

ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖެހުނީ މި އެޕްތަކުން އޮންލައިން ކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރާމީހުންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ކަމަށްވެސް ބީޖިންގެ މުނިސިޕަލް ސައިބަރ ސްޕޭސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.