ޚަބަރު ފީތާ

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ސ. ހިތަދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  މިއެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ނިޔާވީ ގދ.ވާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަރުޝަމް އިބްރާހީމްއެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. މިއެކްސިޑެންޓުގައި ދެން އަނިޔާވީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޙުސައިން އަނަސް އެވެ.

Rate this post