ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯއިން ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯއިން ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ގެނައި ބަދަލެކެވެ.

އެެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 0.44 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 0.35 ލާރި ބޮޑުވާނެއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން ތެޔޮ ލިބެން ހުންނަ އަގު:

ޑީސަލް ލީޓަރެއް:   9.61ރ

ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް:   9.87ރ

Rate this post