ޚަބަރު ފީތާ

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖައިންތަ؟ ނުވަންޏާ އަވަހަށް ބައިވެރިވޭ!

އުރީދޫގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްސަ ދުވުން “އުރީދޫ އަތޮޅު ރަން” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މި މަހު 27 ގައި ހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

ޢާއިލާ އަދި ރައްޓެހި، ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު ގައިދުރުކަމާއެކު ދުވެ، އުފާވެރި، މަޖާ ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އުރީދޫ އިން ބާއްވާ މި ހަރަކާތުގައި މިއަހަރު ވަނީ ފަސް ކިލޯމީޓަރު އަދި ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ހިމަނާފަ އެވެ.ދިހަ ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމަކީ މިއަހަރު އަލަށް ތަޢާާރަފްކުރި ބައެކެވެ.

ފަސް އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އޯގަސްޓް އެކަކާއި ހަތަކާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ދުވުން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އެވެ.

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން 2021 ގައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންލައިން ޕޯޓަލް: https://atholhudhuvun.mv/ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނޭޝަންވައިޑް ވަރޗުއަލް ރަން “އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން” ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެވެ.

އެފަހަރު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފަސްހާހަށްވެރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry