ޚަބަރު ފީތާ

ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރާވައިގެން ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިންމު: ރޮޒެއިނާ

ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރާވައިގެން ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވޓެެއްގަ އެވެ.

އެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް އަޑު ގަދަކޮށް، އަނގަ ގަދަކޮށްގެން ހައްލުވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބަސްމަދުކޮށް އަމަލު ގިނަކުރާ އުސޫލު މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ވަނީ ވެރިންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުމަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ.

މި ޓްވީޓުގައި ވަކި މީހަކަށް ސީދާ ނިސްބަތްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ފާޅުކުރައްވާ ޝުއޫރުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ނަފްރަތުގެ ބިލާއި ގުޅިގެން ދައްކަވަމުންދާ ވާހަތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔަމުން ނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: