ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް: އިތުރު ދެ އެތްލީޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ، ޖުމްލަ 91 އަށް އަރައިފ

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދިޔަ އިތުރު ދެ އެތްލީޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ، ޖުމްލަ 91 އަށް އަރައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކް ގެ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ޕަވެލް ސިރުއެކް އަދި ނެދަރލޭންޑްސްގެ ސްކޭޓްބޯޑަރ ކެންޑީ ޖޯކަބްސް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ދެ އެތްލީޓުން މިހާރުތިބީ ކަރަންޓީނުގައި ކަމަށާއި ކޮންޓެކްޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

“މި ދެ އެތްލީޓުން ޕޮޒިޓިވް ވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު. މި އެތްލީޓުން މިހާރުވަނީ އެކަހެރި ކޮށްފަ. އަދި ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ފަހާގަވި ބައެއް މީހުން ވެސް ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފަ.” ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހައިތަނަށް އެކަހެރި ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނާއި ބައެއް އޮފިޝަލކުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެބޮޑު ހަރަކާތް، ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން މިހާރު ވަނީ ޓޯކިޔޯއަށް ދާން ފަށާފަ އެވެ.

މި މުބާރާތް މާދަމާ ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އިރު، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ނެވެ.

Tokyo 2

މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ޓޯކިޔޯގައި ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެގައުމުގެ ބައެއް ރައްޔިތުންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ގޮވާލާ އަޑު އުފުލާފާ ވެސް ވެއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވެސް ވަނީ މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކުރިއަށްގެންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ އެތްލީޓުން މިހާރުވަނީ ޖަޕާނަށް ގޮސްފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.