ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވީ 169 މީހުން!

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވީ 169 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެއިން 24 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 127 މީހުން ނެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން 15 މީހުންނާއި ލައިވްބޯޑުތަކުން 3 މީހުން ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން 76،188 މީހުންނަށް ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ އިރު، 73،340 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑު ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

އެކްޓިވް ކޭސްގެ ޢަދަދު 2،619 ގައި ހުރި އިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ނަގާފައިވަނީ 4،932 ސާމްޕަލެވެ.

ކޮވިޑު ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް ނިޔާވެފައިވަނީ 217 މީހުން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.