ޚަބަރު ފީތާ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މަލީހު އަދި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ 2 މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިއްޖެ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މަލީހު އަދި މަޖިލިސްގެ ކުރީގެ 2 މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

އެގޮތުން ޕީޕީއެމް އާ ގުޅިފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގައި ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑޭ) އާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިންބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ތިން ބޭފުޅުންގެ މެންބަރޝިޕްގެ ފޯމް ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

މަލީހް ވިދާޅުވީ އޭނާ އަލުން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަންކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް މަލީހު ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މަލީހް އޭގެ ކުރިން ހުންނެވީ ވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ޕީޕީއެމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް މަލީހު ވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގަ އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

މާލޭ ސިޓީގައި އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ މިތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަހްމަދު އަބްދުލްކަރީމް މިހާތަނަށް ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ލޯޔަރު ވައްޑޭ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގަ އެވެ. އެކަމަކު ޖޭޕީ އަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވައްޑޭ ހުންނެވީ ޕީޕީއެމް ގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: