ޚަބަރު ފީތާ

ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް އަންނަމަހު ހުޅުވަނީ!

އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް އަންނަ އޮގަސްޓްމަހުގެ 2 އިން 4 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

ޔޫކޭ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން ކުރިއަށްދާނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައެވެ. ވިސާ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ބުކިންގ ހައްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ބުކިންގ ހެއްދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ލިންކުންނެވެ: https://www.vfsglobal.co.uk/lk/en

ޓެމްޕަރަރީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޚިދުމަތަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް މަތީތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: