ޚަބަރު ފީތާ

ވެޓްރަންސް އެކްޓަރ ސުރެކާ ސިކްރީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ވެޓްރަންސް އެކްޓަރ ސުރެކާ ސިކްރީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރުވީ ޢުމުރުން 75 އަހަރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވީ ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ސުރެކާގެ މެނޭޖަރާއި ހަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސުރެކާގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަތާ މަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެެ. އަދި ބްރެއިން ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން އޭނާ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ފަރުވާ ވެސް ހޯދާފަ އެވެ.

“ބަލިކާ ވަދު، ބަދާއީ ހޯ، ގޯސްޓް ސްޓޯރީ’ ގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާ ކުރި ސުރެކާ ސިކްރީއަށް ވަނީ ނެޝަނަލް އެވޯޑު 3 ފަހަރަށް ހޯދާފަ އެެވެ.

ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ސުރެކާ މަރުވެފައިވަނީ ދެވަނަ ބްރެއިން ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޢާއިލާ އިން އެކަމާއިބެހޭގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް މިވަގުތު ހާމަކުރަން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ.

ސުރެކާ ގެ ޢާއިލާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތަކީ ޚަބަރުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދޭންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
%d bloggers like this: