ޚަބަރު ފީތާ

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އިސްލާމިކް މިނިސްތަރ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް ހަކީމް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކުރެންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތާއި ގުޅޭގޮތުން ނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮޅުވެލިފުށީގައި ހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2