ޚަބަރު ފީތާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އޭކޭ. އަބްދުލް މޮމެން ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މި މެސެޖަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރުޕްގަންޖްގެ ބުލްތާގައި ހުރި ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް ފެކްޓްރީއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ފޮނުއްވި މެސެޖެކެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މެސެޖުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމަޔާއެކުގައި ކަމަށާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތައުޒިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ވެރިރަށް ޑާކާގެ 25 ކިލޯމީޓަރު އިރުން އޮންނަ ރޫޕްގަންޖުގައި ހިންގާ ކާރުޚާނާގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި 30 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފަ އެވެ. އެމީހުންނަކީ އިމާރާތުގެ އުސް ހިސާބުތަކުން ފުންމާލި މީހުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: