ޚަބަރު ފީތާ

63 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ނިޔާޒީ އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

63 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ނިޔާޒީ އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް، ގ. އައިފަ، ހުސައިން ނިޔާޒީ އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޖަލްސާގަ އެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގާއި އެ އޮފީހުގެ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ޑިވިޜަންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުގައި ވެސް މިވަގުތު ހުންނެވީ ނިޔާޒީ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި އެންމެ ސީނިއަރ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނިޔާޒީ އޮޑިޓް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި، ޙަސަން ޒިޔަތު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމުން، އެ މަގާމަށް ނިޔާޒީ އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.