ޚަބަރު ފީތާ

ބެލްޖިއަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ވަނީ އިތުރުވެފަ: ހަސަން ސޯބިރު

ބެލްޖިއަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ވަނީ އިތުރުވެފައި ކަމަށް ބެލްޖިއަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަސަން ސޯބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް ބެލްޖިއަމްގައި ސްޓޭމްޕެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ.

ވަރޗުވަލްކޮށް “ޒޫމް” މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަފީރު ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ސްޓޭމްޕެއް ތައާރަފްކުރުމުން ރާއްޖެއާ މެދު އޮންނަ އިތުރުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބެލްޖިއަމް އެމްބަސީމް އިސްނަގައިގެން ސްޓޭމްޕެއް ތައާރަފްކުރުން ދޭހަވެގެންދަނީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގާތް ގުޅުން  ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާ.

މި ތައާރަފްކުރި ސްޓޭމްޕްގައި ޖަހާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރަން ޔޫބީލްގެ ލޯގޯ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: