ޚަބަރު ފީތާ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ކައުންޓަރުތަކުން މާދަމާ ޚިދުމަތް ދެނީ!

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ކައުންޓަރުތަކުން މާދަމާ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މާލެއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންޓަރުތައް ހެނދުނު 8:30 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ހުޅުވައި، ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލެއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންޓަރުތައް ހެނދުނު 8:30 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހެނދުނު 8:30 އިން ހަވީރު 3:00 އަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެ އެވެ.

“ހުރިހާ އޮންލައިން ޚިދުމަތެއް ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެ. އަދި ބިލް ކަލެކްޝަން އައުޓްލެޓުތަކުން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ލިބޭނެ.” އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ އިމަރޖެންސީ ކަންކަމުގައި ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 105 ގެ ޚިދުމަތަށް އަދި ޢާންމު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 3323209 ނަމްބަަރަށް ގުޅުއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: