ޚަބަރު ފީތާ

މަޖިލިސް އިދާރާ ގޮއްވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާ ގޮއްވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ބުނީ އެމީހާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދޫކޮށްލީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމިފަވާތީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގޮއްވާލަން ޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ.

މި ޕޯސްޓާއި ގުޅިގެން އޭނާ އެމީހާ ހައްޔަރު ކުރީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމީހާ އަކީ28 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެކެވެ.

އޭނާ އެގޮތަށް ޕޯސްޓު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ އިދާރާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އޭރު ވަރުގަދަ ވަނީ ވަރުގަދަަ ކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: