ޚަބަރު ފީތާ

ރ. މީދޫ އަނެއްކާ ވެސް މޮނިޓަރިންގއަށް ލައިފި

ރ. މީދޫ އަނެއްކާ ވެސް މޮނިޓަރިންގއަށް ލައިފި އެވެ.

އެރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައި މިވަނީ ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ބަޔަކު ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކުމުން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ނެވެ.

އެގޮތުން 4 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ބިދޭސީން ކަމަށް އެރަށުން ވަނީ އެޓޯލް ނިއުސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

މީދޫ މޮނިޓަރިންގއަށް ލުމާއިގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ އަޅަމުން ނެވެ.

މި ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ވެސް އެރަށުން ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ، ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފަ އެވެ. އެފަހަރު އެރަށުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެކެވެ. އަދި އޭނާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި ދެމީހުން ވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ރ. މީދޫ އަނެއްކާ ވެސް މޮނިޓަރިންގއަށް ލައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.