ޚަބަރު ފީތާ

މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އުފައްދަނީ!

މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ އުފައްދާ ޚާއްސަ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އިންސްޓިޓުޓް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އިފްތިތާޙްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތަކީ އެއް އިދާރާއަކަށްވުމުން ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ހެލްތު ސަރވިސްއާއެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުން ކަމަށް ވެސް  މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

“ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި، ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތް ބަލާ ރެގިއުލޭޓްކުރާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ އިދާރާއެއް އެއް މުއައްސަސާއެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފަ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސްގެ ދަށުން.” މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އުފައްދަނީ!"

  1. kureege health corporation annanidho

Comments are closed.

%d bloggers like this: