ޚަބަރު ފީތާ

އިންޑިއަން އޯޝަން ނޭވަލް ސިމްޕޯޒިއަމް ގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުމަތީ އަސްކަރިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެގެން، މިއަދު ފެށި “އިންޑިއަން އޯޝަން ނޭވަލް ސިމްޕޯޒިއަމް 2021” (އައިއޯންސް) ގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.
މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވާޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްދާ މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމަޑާންޓް، ކާނަލް މުޙައްމަދު ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.
މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރެންމެންޓަލް ރިސްކްސް”، މި މަޢުޟޫގައި މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ އެކްސްޕާރޓް ޕެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.
މި ސިމްޕޯޒިއަމްއަކީ، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި އިންޑިއާ ކަނޑާ ގުޅިފައިވާ ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން ބާއްވާ ސިމްޕޯޒިއަމްއެކެވެ.
މިއަދު ފެށި ސިމްޕޯޒިއަމްއަކީ، އޭގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ސިމްޕޯޒިއަމް އެވެ.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: