ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 150 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 150 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 30 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 101 މީހުން ނެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސޯޓުތަކުން 17 މީހުންނާއި ލައިވް ބޯޑުތަކުން 2 މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިއާއެކު 73،094 މީހުން ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 68،806 މީހުން ނެވެ.

އެކްޓިވް ކޭސް 4067 ގައި ހުރި އިރު، 209 މީހުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑުގައި ނިޔާވެފަ އެވެ.