ޚަބަރު ފީތާ

އެމްޑީޕީ އަބަދު ވެސް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަށް!

އެމްޑީޕީ އަބަދު ވެސް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

އެ ޕާޓީން މިހެން ބުނީ އެ ޕާޓީ އުފެދުނުތާ 16 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޕާޓީ އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނީ މއެ ޕާޓީ ބިނާވެގެންވާ އަސްލުތައް ނަގަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށެވެ.

“އެމްޑީޕީއަށް 16 އަހަރު މިއަދު ފުރުނީ ހަމަލާއަކުން ހިތާމަވެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިކުރުވާފައި ވަނިކޮށް. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ސީދާ އަމާޒުކޮށް އެފަދަ ހަމަލާތައް ދިނަސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ.” އެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިއީ ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ކިރިޔާ ސަލާމަތް ވެ، ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާ ވަގުތެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި މި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ އިތުރަށް، ޕާޓީގެ ފިކުރަށާއި ޕާޓީ ބިނާވެފައިވާ އަސްލުތަކަށާއި ޕާޓީގެ ނުގުޑާ އަޒުމަށާއި ހިތްވަރަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި މިއަދު ވަނީ ޕާޓީގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި އިތުރު އެކި ހަރަކާތްތައް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އުފެއްދީ ޖޫން، 25، 2005ގަައި ސްރީލަންކާގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "އެމްޑީޕީ އަބަދު ވެސް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަށް!"

  1. Divehinnah miyadhu hagguvanee India dhashuga othuntha

Comments are closed.

%d bloggers like this: