ޚަބަރު ފީތާ

އިންޑިއާއަށް ކޮވިޑުގެ 3 ވަނަ ރާޅެއް އޯގަސްޓު މަހު އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑުގެ 3 ވަނަ ރާޅެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

އެގައުމުގެ ސިއްހީ މާހިރުންނާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑުގެ 3 ވަނަ ރާޅު އެގައުމަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮވިޑުގެ 2 ވަނަ ރާޅުން ލިބުނު ފިލާވަޅަށް ބަަލައި، 3 ވަނަ ރާޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އަދި މި ރާޅަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސައިންސްވެރިންނާއި ސިއްހީ މާހިރުން ތަފާތު އެކި ތަހުލީލުތައް ވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޮވިޑުގެ މި ރާޅުގައި އޮކްޓޯބަރ މަހާއި ހަމައަށް ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުރަމުން އަންނަ ދިރާސާތަކާއެކު އެ ރާޅުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގައި އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ބޮޑުވަރުވި ގައުމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެގައުމުން ފެނުނު “ޑެލްޓާ” ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެ، މުޅި ގައުމު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: