ޚަބަރު ފީތާ

ގއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފި އެެވެ.

ގއ. ދާންދޫ އާއި އެއަތޮޅު ދެއްވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ނެވެ.

މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ދެ ރަށުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިޓާޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އިބްރާހިމް އެވެ.

ދެއްވަދޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2،301،988.86 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ދާންދޫ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2،359،807.33 ރުފިޔާއަށެވެ.

މި ދެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާތާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry