ޚަބަރު ފީތާ

ރ. މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ، ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލައިފި

3

ރ. މީދޫ އިން ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ، ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލައިފި އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައިި އެރަށުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެކެވެ. އަދި އޭނާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި ދެމީހުން ވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ މި ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން 2 ގެއެއް ކަރަންޓީނަށްލާފައިވާ ކަމަށާއި 21 މީހަކު އައިސޮލޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެރަށުން ކޮވިޑު ކޭސްއެއް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށް، ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00 އާއި ހަމައަށް މިހާރުވަނީ ކާފިއު ހިންގާފަ އެވެ.

3