ޚަބަރު ފީތާ

ގޭގައި ތިއްބަވާ، މިއީ އެސްޓީއޯ އީސްޓޯރުން ވިޔަފާރިކުރަންވީ ވަގުތު

ފައިލް ފޮޓޯ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ފިހާރަތަކަށް ގޮސް، ވިޔަފަރި ކުރުމަށް ރައްކާތެރި ވަގުތެއް ނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކަށް ވާނީ ގޭގައި ތިބެގެން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެއަށް ގެނައުމެވެ. އެ ފުރުސަތު އެސްޓީއޯ އިން މިވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ހުޅުވާލާ، އެކަމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ބޭރަށް ދިޔުން މަދުކޮށް ގޭގަ ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އީސްޓޯރް ޚިޔާރުކުރުމަކީ މިވަގުތަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު ކަމަށެވެ. އަދި އީސްޓޯރް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ގަޑިއަކުވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް އީސްޓޯރު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުނަކަށް ދިޔަ ދުވަސްކޮޅުވެސް އީސްޓޯރް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ގޮތް އެކުންފުނިން ވަނީ ފަހި ކޮށްދީފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން އޮންލައިންކޮށް ބޭސްނެގޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: