ޚަބަރު ފީތާ

އދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ބާއްވާ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައާއި، މެދުއިރުމަތީގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ބަހުސެއް ކަމަށެވެ.

މިރޭގެ ސެޝަން ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ 7 ޖަހާއިރު ފަށާނެ ކަމަށާއި މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 އާއި 08:00 އާއި ދެމެދުގައި ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ހުންނެވީ ނިއުޔޯކު ގައެެވ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުގައިތިބި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.