ޚަބަރު ފީތާ

ގާފަރު މޮނިޓަރިންގ އަށް ލައިފި

ކ. ގާފަރުގައި މޮނިޓަރިންގ އަށް ލައިފި އެވެ.

އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ ކޮވިޑު ކޭސްއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ނެވެ.

އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ 9 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ފުރަން ހެދި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުތަކުން ނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހުން ވަނީ ރަށު ތެރޭގައި އުޅެ، ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ވަނީ ބައްދަލުވެފަ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry