މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް މިރޭ މެސީ ހުއްޓުވޭނެތަ..؟

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ އާއި ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނިކުންނައިރު ބާސެލޯނާގެ  ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވިދާނެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންގެންދަނީ މިރޭ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ބާސެލޯގެ ފޯވާޑް މެސީ އަކީ އެޓީމަށް ހުރި ބޮޑު ބުރެއްކަމަށާއި މެސީ ހުއްޓުވޭނެހާ ފެންވަރު ސިޓީގެ ކިބައިގަ ނެއްކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މެސީއަކީ ހަލުވި އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުގެ ޑިފެންސް ޖެހިލުންވެ ބިރުގަންނަ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ކުޅުންތެރިއެއްކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ.

26c87e4e00000578-3002195-image-a-15_1426761756516

މިރޭގެ މެޗާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ސިނީޓީގެ ކޯޗު އަދި ބާސެލޯގެ މެސީ ގެ އެ ނުރައްކާތެރިކަން އޭނަގެ ކިބައިގައި އަށެގެންނެވި އަސްލު ކަމގައިވާ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް ބުނަނީ މެސީ ހުއްޓުވަން އުނދަގުވާނެ ކަމަށާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަމަށް ދޭނެ އިރުޝާދެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

lionelmessipablozabaletamanchestercity_9yhgew9wrol

މިރޭގެ މެޗުގެކުރިން ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަމުން ގާޑިޔޯލާ ބުނީ މެސީއަށް މި މެޗުގައި ކުޅެވޭތީ އެކަމާ އުފާކުރާ ކަމަށާއި މެސީ ކުޅޭތަން ފެނުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

މެސީއަކީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ މޮޅު ނުރައްކާތެރި ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށާއި  އޭނާ ހުއްޓުވުމަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭނެ އިރުޝާދެއް ބުނަންވެސް ނޭނގޭކަމަށެވެ. މެސީ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިއަކާ ކުރިމަތި ލާއިރު 90 މިނެޓަކީ އެއީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ކަމަށާއި ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއްވެސް ވެދާނެކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

messi-vs-manchester-city

އޭނާ ބުނީ ބާސާގައި ތިބި ފޯވާޑުންނަކީ މޮޅެތި އެއްވަރުގެ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ގޯލްޖަހަން މާގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ބޭނުންނުވާނޭކަމަށެވެ. އޭގެން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުރިން ލިބޭ ބޯޅަ އަކީ ގޯލެއްކަމަށް ނިންމުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެއް ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

އަދި ސިޓީން މިރޭ ނިކުންނަނީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތިބި މޮޅު ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި މިއީ ސިޓީގެ ފެންވަރު މިނެކިރާލަން އޮތް ފުރުސަތެއްކަމަށް ގާޑިޔޯލާ ބުންޏެވެ.

messi

ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު، މެސީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަލުން އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައިސްފައެވެ. އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް މެސީ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.