ޔާމީން މިފަހަރު އުފައްދަވަނީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ކިޔާނެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓު (ޕީއެންއެފް) ކަނޑައަޅައި އެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ ހޭންޑަލް އެއް އުފެއްދުމަށްފަހުއެވެ. އެ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ކުލައާއި، ލޯގޯ ވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޕާޓީގެ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދަނބު އަދި ހުދު ކުލައެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރިން އިސްވެ ހިންގެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ވެސް ކުލަތަކެވެ.

ޕީއެންއެފް އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އެދޭނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.