ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

އިއްޔެ ރެއިން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ރ. މާކުރަތަށް ނިސްބަތްވާ އައިޝާ ބިންތް މަހުދޫހު ރިޔާޒެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން މީޑިއާތަކަށް އޭރު މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އައިޝާ ހޯދަންފެށީ އިއްޔެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާކަށް ހާއިރު އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ހިޔާ ފްލެޓުން ނުކުމެގެން ބޭރަށް ދިޔަގޮތަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެންނެވެ.

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންބުނީ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އުޅޭކަން ފުލުހަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 12:58 ހާއިރު ކަމަށާއި މިހާރު ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މެންދުރު ކުރި ޓުވިޓެއްގައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 01:44 އެހާކަށް ހާއިރު މާލެއިން ކުއްޖާ ފެނިފައިވާކަަމަށާއި އަދި ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ބުނެ މައުލޫމާތުދީފައެވެ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.