ގައުމަށް ޣައްދާރުވީ ބަޔަކާ އެކުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ގައުމަށް ޣައްދާރުވީ ބަޔަކާ އެކުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ “މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން”ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ސަރުކާރުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ އަތުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

” އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅެން ޖެހޭ. ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ސަލާމަތް ކުރާ ފިކުރަކީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރު.” އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.