ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ޝެޑްތަކުން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އަގަށް ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ގެނައި ބަދަލާއިއެކު ޑީސަލް ލިޓަރެއްގެ އަގު 10.95 (ދިހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްލާރި) އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު -/10.72 (ދިހަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑު ބަދަލާއެކު، ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ތެލުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: