ޚަބަރު ފީތާ

މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ލައިވް އާޓް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ އެ ފުރުސަތު!

ފޮޓޯ: ކައްޓީ ހިތްވަރު ޓްވިޓަރ

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ލައިވް އާޓްގެ ހަރަކާތެއް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މާލޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ އާޓިސްޓުން info@nca.gov.mv އަށް މި ޖުލައި މަހުގެ 12 ޖުލައި ވާ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު 1 ޖެހުމުގެ ކުރިން މެއިލް ފޮނުވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެންސީއޭ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންސީއޭ އިން ބުނީ މިކަމާއިގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3313456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުމުން ނުވަތަ info@nca.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރުމުން ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: