ޚަބަރު ފީތާ

90 ފޫޓުގެ ދޯންޏެއް ނޮޅިވަރަންފަރު ނެރު މައްޗަށް އުރިއްޖެ

90 ފޫޓުގެ ދޯންޏެއް ނޮޅިވަރަންފަރު ނެރު މައްޗަށް އުރިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ “އަލި ސާފު” ނަމަކަށް ކިޔާ މި ދޯނި އެރަށު ނެރުމައްޗަށް އުރިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ ރޭ 8:51 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޑްގާޑް ސްކޮޑްރަން، ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން ހަމަޖެއްސި އުޅަނދެއްގެ އެހީގައި، “އަލި ސާފު” ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގި އިރު ދޯނީގައި ތިބީ ދެ ބިދޭސީންނާއި ދިވެއްސެއް ކަަމަށާއި މި އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: