ޚަބަރު ފީތާ

ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓު އަދި ހޮޓާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމުގެ އަޑު އުފުލައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓު އަދި ހޮޓާ ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުމުގެ އަޑު އުފުލައިފި އެވެ.

“ކާންދޭ އަތުގައި ދަތް ނާޅާ” ގެ ނަމުގައި ސުލްހަވެރި އަޑު އުފުލުމުގެ ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގަ އެވެ.

އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދޭއިރު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ލުއިތައް ނުދޭތީ ކަންވޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުވަމުން ދާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ސިނާއަތުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވި މި ހަރަކާތުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން ހާމަކުރާ ޝުޢޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ހިފައިގެން ތިބި އިރު، އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ހިންދެމިލެވޭ ވަރުގެ ލުއިތައް ދިނުމަށް ވެސް ގޮވާލާފަ އެވެ.

ޖިމްތަކާއި ސެލޫންތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އިރު، ފިހާރަތައް އެބަ ހުޅުވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން މިޖެހެނީ ޑެލިވަރީ ނޫނީ ޓޭކްއަވޭގެ ޚިދުމަތްދޭން ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ލޯނު ލިބުނީ ރެސްޓޯރެންޓު ދާއިރާގެ އެންމެ ހަތަރު ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: