ޚަބަރު ފީތާ

އައިޖީއެމްއެޗު ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ އަލުން ފަށަނީ!

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްް (އައިޖީއެމްއެޗް) ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ އަލުން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޖޫން 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ލެބޯޓްރީން އިމަޖެންސީކޮށް ހަދާ ޓެސްޓުތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޓެސްޓުތަކަށް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ހެނދުނު 8 ން މެންދުރުފަހު 2 އާހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ނަންބަރު ދޫކޮށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ދޭ މިންވަރު ލިމިޓްކޮށް، ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދުވާލަކަށް ދޫކުރަމުން ދިޔައީ 200 މީހުންނަށެވެ.

2020 ފެބްރުއަރީ 29 ގައިޕީސީއާރް ޓެސްޓްކުރަން ފެށި އައިޖީއެމްއެޗް އިން ވަނީ 7 މާރޗު ގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ލެބޯރެޓަރީން 24 ގަޑިއިރު މެދުނުކެނޑި ކޮވިޑް ޕީސީއާރް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: