ޚަބަރު ފީތާ

ކޮޕަ އެމެރިކާ: އާޖެންޓީނާ އިން އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްފި

ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ ގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗްގައި އުރުގުއޭގެ މައްޗަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

މި މެޗް އުރުގުއޭ އާ ވާދަކޮށް އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

އާޖެންޓީނާ އާއި އުރުގުއޭ ވާދަކުރި މެޗްގައި އާޖެންޓީނާއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ 13 ވަނަ މިނެޓްގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް ބެޓިސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިޑްފީލްޑަރު ގީޑޯ ރޮޑްރިގޭޒް އެވެ.

ރޭގެ މެޗުން ހޯދި މޮޅާއި އެކު އާޖެންޓީނާ މިހާރު އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހޯދި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ ރޭ ގްރޫޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބޮލީވިއާ އާ ވާދަކޮށް 0-1 އިން ކުރި ހޯދި ޗިލީ އެވެ. ޗިލީ ވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓް ހޯދައިފަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ތިންވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ޕެރަގުއޭ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: