ޚަބަރު ފީތާ

ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި ޢަދަދު 200 އިން ދަށަށް!

ރާއްޖެއިން ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ޢަދަދު 200 އިން ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

އެގޮތުން 142 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވް ވީ 51 މީހުން ނެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުން 88 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސޯޓުތަކުން 2 މީހުންނާއި ލައިވް ބޯޑުތަކުން މީހަކު ވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 71،498 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، 65،178 މީހުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ބަލީގައި ފަރުވާކޮށް ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންދުމަތިކޮށް 53 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، 203 މީހުން މިބަޅިގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: