ޚަބަރު ފީތާ

ކެޔޮދޫ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައިފި

ވ. ކެޔޮދޫ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައި، ޢާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އެރަށު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައި ވަނީ މިއަދުން (ޖޫން 17، 2021) ފެށިގެން އުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއި ކުރައްވާ ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ މޮނިޓަރިން އުވާލީ، މޮނިޓަރިންގ ހާލކަތު އިތުރަށް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް މިވަގުތު ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއިގުޅިގެން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ޚާއްސަ ދެންނެވުމުގައި ވަނީ އެރަށުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވާތީ، މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަ އިރު، މާސްކު އެޅުމަާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް ވަނީއެދިފަ އެވެ.

ކެޔޮދޫއިން ކޮވިޑު ކޭސްއެއް ފެނިގެން މޮނިޓަރިންގ އަށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ އެ ރަށުން މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry