ޚަބަރު ފީތާ

އެމްޓީސީސީން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހެދި ރޭމްޕުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން މާލޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހެދި ރޭމްޕުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާލޭގެ ހެދިގޮނޑުދޮށުގައި ރޭމްޕެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފެށީ މާރޗް 21 ގަ އެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މި މަހުގެ 13 ގަ އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 48.24 އަކަ މީޓަރުގެ ވޯކްވޭއަކާއި ރޭމްޕެއް ވަނީ ހަދާފަ އެވެ. އަދި ޗޭންޖިންގ ހޮއިސްޓެއްއަކާއި ޝޭޑިންގ ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ހަދާފަ އެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި, މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، އެމްއޭޕީޑީއާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫޢެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: