ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމްއާ ހަވާލު ކުރައްވައިފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމްއާ ހަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމްއާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ހަވާލުކުރައްވާފައިމިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގާ ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފު މަގާމުން އެކަހެރި ކުރައްވާފައިވާތީ އެވެ.

މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިހާރުވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމުން އޭނާ ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން މަހްލޫފުގެ ފޭސްބުކްގައި އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި އޭނާއާ މެދު އަމަލުކުރަމުން ދަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަތިލާ ކަންބަޅިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން، އޭނާ މިނިސްޓަރު ކަމުން ވަކިކުރަން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ބަގުުޑިި ބައްދައިގެން ހުންނާނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނެތި އޭނާއަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވިނަމަ ކުރިން ވިދާޅުވިގޮތަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: