ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫރޯ 2020: ( ގުރޫޕް ޑީ)- ސްކޮޓްލެންޑް – ޗެކްރިޕަބްލިކް

ޔޫރޯ 2020 ގެ މެޗުތައް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ގްރޫޕް ޑީ ގައި ހިމެނޭ ސްކޮޓްލެންޑް އާއި ޗެކްރިޕަބްލިކް މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޮޓްލެންޑްގެ ހެމްޕްޑެން ޕާކުގައެވެ. ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގައުމީ ސްޓޭޑިއަމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މި ސްޓޭޑިއަކީ އެއްފަހަރާ 52 ހާސް މީހުންނަށް ކުޅިބަލަން ވަދެވޭ ގޮތައް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސްޓޭޑިއަމް އެކެވެ. މި މެޗު ބެލުމަށް 20 ހާސް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދުމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ގުރޫޕް ޑީގައި ހިމެނޭ ސްކޮޓްލެންޑް އަދި ޗެކްރިޕަބްލިކް މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖޭގަޑިން 6 ޖަހާއިރު ބައްދަލުކުރާއިރު ރޭ ވަނީ މި ގުރޫޕުގެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އިންގްލެންޑް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ބައްދަލުކުރި މި މެޗު 0-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިންގްލެންޑުންނެވެ.

ސްކޮޓްލެންޑް އަދި ޗެކަރިޕަބްލިކްގެ ތާރީޚީ ބައްދަލުކުރުންތައް

ސްކޮޓްލެންޑް އަދި ޗެކަރިޕަބްލިކް މިހާތަނަށް ނުވަފަހަރު ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 3 ފަހަރު ސްކޮޓްލެންޑް މޮޅުވެފައިވާއިރު، ޗެކްރިޕަބްލިކް ވަނީ ހަތަރު ފަހަރު މޮޅުވެފައެވެ. އެއްމެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. މި ދެޓީމް އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ނޭޝަންސް ލީގުގައެވެ. އެފަހަރު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވެފައިވަނީ ސްކޮޓްލެންޑެވެ.

ދެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 5 މެޗުގެ ނަތީޖާތައް

ސްކޮޓްލެންޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސްމެޗުގެތެރެއިން ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ތިންމެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.
ޗެކްރިޕަބްލިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސްމެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެއް މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.