ޔޫރޯ2020: ބެލްޖިއަމް އިން ރަޝިއާ ބަލިކޮށް ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލްޖިއަމް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

އެ ޓީމުން މި މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 0-3 ލަނޑުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނު އިރު ބެލްޖިއަމް އިން ވަނީ 2 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ލަނޑު ލުކާކޫ ޖަހައިދިން އިރު، ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ތޯމަސް މުނަރ އެވެ.

ފަހު ހާފުގައި ދެޓީމުން ވެސް ލަނޑެއް ޖަހަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

އެކަމަކު ރަޝިއާއަށް ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެ، އުޅެނިކޮށް ބެލްޖިއަމްގެ ލުކާކޫ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާ އިރު، އިންގްލެންޑް އާދެކޮޅަަށް ކްރޭޝިއާ ނުކުންނަ އިރު، ރޭގަނޑު 9 ޖަހާ އިރު އޮސްޓްރޭލިއާ ނުކުންނާނީ ނޯތް މެސްޑޯނިއާ އާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ދަންވަރު 12 ޖަހާ އިރު އޮންނާނީ ނެދަރލޭންޑްސް އާއި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.