ޚަބަރު ފީތާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އަލް އުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މެޑަމް ނަސްރީނާ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހައްދަވާފައިވަނީ އިއްޔެ އެވެ. އަދި މިރޭ ނަތީޖާ ލިބުނު އިރު، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

މެޑަމް ނަސްރީނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ގޭގައި ކަމަށާއި ހާޅުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ނަސްރީނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، ރައީސް މައުމޫންވެސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތިން ހަފުތާ ވަންދެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: